HappyGoRunning - Cidade Universitaria 2016

24/04/2016

Please scroll down for the english translation.

 

> Que é?

 

A carreira/andaina HappyGoRunning - Cidade Universitaria é unha iniciativa do Servizo de Deportes da Universidade de Vigo na que colaboran entidades como o Concello de Vigo, Fundación Galega contra o narcotráfico ou o Círculo Mercantil de Vigo.

A carreira de 10 k formará parte do Circuíto Run Run Vigo de Carreiras Populares. Os/as inscritos/as na carreira HappyGoRunning - Cidade Universitaria quedarán inscritos automaticamente no circuíto RunRun Vigo.

Consulta o Regulamento da HappyGoRunning 2016 para aclarar todas as túas dúbidas sobre a normativa do evento.

 

> Quen pode participar?

 

As inscricións están abertas a calquera persoa sen problemas de saúde e nadas no ano 1997 ou anterior, no caso da carreira, ou no ano 2002 ou anterior, no caso da andaina.

 

 

 

ENGLISH TRANSLATION:

 

 

> What is it?

 

The Happy Go Running – Cidade Universitaria walk is an initiative of the Sports Service of the University of Vigo in collaboration with Vigo City Council, the Galician Foundation against drug trafficking and the Vigo Business Circle.

 

The 10K race is a part of the Vigo Run circuit. Anyone subscribed to HappyGoRunning – Cidade Universitaria will be automatically registered to the Vigo Run circuit.

 

Any questions about the rules of the event may be answered by consulting them here. (www.deportes.uvigo.es/.galleries/descargas/Regulamento-HappyGoRunning2016.pdf)

 

> Who can participate?

 

Registrations are opened to anybody without health problems and born in 1997 or earlier, for the run, or in 2003 or earlier, for the walk.

 

 

 

 

> Información xeral

 

A carreira desenvolverase o vindeiro 24 de abril no Campus Lagoas - Marcosende e nela agárdase superar ás 800 persoas participantes.

A carreira desenvólvese sobre un circuíto de 3.333 m. que transcorre entre os vieiros interiores do Campus e a entrada á Cidade Deportiva do Círculo Mercantil e Industrial de Vigo.

 

As persoas participantes haberán de optar por correr nunha destas distancias:

 - 6.6 km. (dúas voltas ao circuíto)

- 10 km. (tres voltas ao circuíto)

 

Tamén nesta edición organizarase de xeito paralelo unha andaina de 10 km de lonxitude que transcorrerá polo entorno do Campus Universitario. Manténte informado de todas as novidades da nosa carreira na páxina de Facebook deste evento.

 

 

> Inscricións:

 

As inscricións efectuaranse exclusivamente a través de:

 

Enlace inscricións HappyGoRunning 

 

 

O prazo estará aberto ata as 23:59 h do martes 19 de abril (límite de prazas: 1000).

 

> Taxas

 

Andaina: 3 €

 

Carreiras Pro e Iniciación:

- Comunidade universitaria Uvigo: 5 € (4 € de inscrición + 1 € solidario coa Fundación Galega contra o Narcotráfico).

- Outras persoas participantes: 7 € (6 € de inscrición + 1 solidario coa Fundación Galega contra o Narcotráfico).

 

 

> Resultados e clasificacións: Podedes consultar todas os resultados e clasificacións en www.championchipnorte.com.

 

> Premios e agasallos:

 

- Clasificación Xeral: outorgaranse premios ás tres primeiras persoas clasificadas de cada xénero na carreira 10 k.

- Clasificación Universitaria Galaico-Duriense: outorgarase un premio ao campus gañador e agasallos as persoas, ata un máximo de 20, que o integren (consultar regulamento específico da Carreira Universitaria).

 

 

 

 

ENGLISH TRANSLATION:

 

 

> General Information

 

This year, the race took place on April 24th in the Lagoas-Marcosende Campus and welcomed almost 800 people.

 

The race took place on a 3,333m circuit, between the roads within the Campus and the entrance to the Vigo Business and Industry Circle Sports City.

 

Participants had to choose to run one of these distances:

 

6.6 km. (Two laps of the circuit)

10 km. (Three laps of the circuit)

 

 

 

This year, a 10km walk around the University Campus was also organized. You can have a look at our Facebook page: https://www.facebook.com/HappyGoRunning.CidadeUniversitaria/?fref=ts.

 

 

> Registration:

 
Entries shall be made exclusively through:
 
https://championchipnorte.com/evento/detalle/page/6/id/757/happygorunning---cidade-universitaria-2016

 

 

> Rate for 2016

 

 

Walk: 3 €

 

Pro and beginner’s races:

 

- Uvigo members: €5 (€4 registration + €1 donation to the Galician Foundation against Drug Trafficking).

 

- Other participants: €7 (€6 registration + €1 donation to the Galician Foundation against Drug Trafficking).

 

 

> Results and Ranking 2016:

 

You can consult all the results and ranking in https://championchipnorte.com/resultados/happygorunning-cidade-universitaria-vigo/carreira-10-km/1.

 

> Rewards and Gifts

 

- General classification: be rewarded the first three people classified in each genre 10k race.

- Classification University Galician-Duriense: a prize awarded to the winner and gifts to participants, up to a maximum of 20, which comprise (see specific rules of university career).