Rutas culturais 2017-2018

Ruta nº 11 PRAIA DAS CATEDRAIS (sábado 21 abril)

 

· Saída autobuses:

               - Areal nº 46 (Vigo): 8.00

               - Praza Galicia nº5 Nakasa Interiorismo (Pontevedra): 8.25

- Café-Bar Bekas (Ourense): 8.30

- Reunión dos 3 campus en O Lar Carmiña (A Rochela, Ribadeo ): 11.30

- Comezo da ruta: 12.15

 

 

 

1.1 Inscricións

Dende 15 días antes e ata o xoves anterior. Inscrición Online. Os puntos de información presenciais son as Áreas de Servizos á Comunidade dos campus de Ourense e Pontevedra e a Sección de Extensión Universitaria no campus de Vigo.

 

1.2 Tarifas 

Actividade

Comunidade  Uvigo

Persoas alleas 

Ruta cultural de 1 dia

12 €

18 €

Ruta cultural de 2 días

30 €

40 €

Bono 5 rutas culturais de 1 día

48 €

90 €

Bono 10 rutas culturais de 1 día

96 €

-

 

1.3 Recoñecemento ECTs

Concederanse 7,5 horas ECTS por cada ruta dun día de duración e 15 horas ECTS polas de dous días de duración

 

1.4 Horarios e transporte

Haberá autobuses para trasladar aos participantes o inicio de cada ruta dende os Campus de Ourense (Cafetería Bekas), Pontevedra (Praza de Galicia nº5, Nakasa Interiorismo) e Vigo (Antiga Reitoría da rúa Areal). O horario de saída para cada ruta comunicarase durante a semana previa.

 

1.5 Información de interese

Equipo aconsellable: mochila pequena con chuvasqueiro, paraugas, apósitos para as bochas, muda completa (outros calcetíns), navalla, cantimplora ou similar e, a partir do mes de marzo, viseira ou gorra. Para todas as rutas, agás a 4, cada participante levará a súa comida (bocadillos, froita, froitos secos, bebidas, etc. )

Asemade, e vista a boa acollida do 1º Concurso Fotográfico dos Roteiros Culturais da Universidade de Vigo, este ano repetiremos cunha convocatoria por cuadrimestre.

Todos os itinerarios para GPS poderán descargarse, xunto coas fotografías de cada ruta e toda a información complementaria, no blogue: http://roteirosuvigo.blogspot.com/ e no Facebook dos Roteiros Culturais da Universidade de Vigo.

 

Consulta o programa completo pinchando aquí.

 

IN ENGLISH:

 

1.1 Registration

From 15 day before de activity until the last Thursday before de activity. Registration can be online, at the information spots of the Sports Service of Vigo and Pontevedra Campuses and in SIOPE office for Ourense Campus. You can get a single trip or a pack, and once you register you will have to choose which routes you will like to take part in.

 

1.2 Fees

ACTIVITY

USER

University

Comunity

Other

1 cultural route

12 €

18 €

5 cultural routes

48 €

90 €

10 cultural routes

96 €

-

 Cultural route of 2 days: 30 €/40 €

1.3 Benefits

7.5 hours of ECTS credit will be given for one-day routes and 15 hours of ECTS credits for two-day routes.

 

1.4 Schedule and transportation

There will be buses to bring the participants to the begging of each route from Ourense Campus (Cafetería Bekas), Pontevedra (Praza de Galicia 5, Nakasa Interiorismo) and Vigo (Rúa Areal 46).

 

1.5 Special information

Recommended equipment: small backpack, raincoat, umbrella, wound plasters, complete change (socks included), pocket knife and canteen bottle. From March on, you will also need a cap.  For all routes, except for number 4, each participant should bring its own meal (sandwiches, fruits, nuts, drinks, etc.)

If you take pictures during the activity, you will be able to take part in the biannual photography contest "Concurso Fotográfico dos Roteiros Culturais" of University of Vigo.

All the itineraries for GPS will be able to download, as well as the photos and other special information, in http://roteirosuvigo.blogspot.com/ and in our facebook page: Roteiros Culturais da Universidade de Vigo.

 

You can check the all the program here