Programa Delecer 2018: actividades no medio natural / Delecer programme 2018: natural environment activities

Xa está aquí o programa Delecer deste ano, con fantásticas actividades como parapente, pontismo, marcha nórdica, e a sorpresa do 2018, paracaidismo!

 

As persoas pertencentes á comunidade universitaria poderanse inscribir a través da plataforma DEPORXEST.

 

PARACAIDISMO / A novidade deste ano

Entidade colaboradora: Paraclub Galsur

Datas: 21 de abril / Límite de inscrición 6 de abril
22 de abril / Límite de inscrición 6 de abril

Lugar: Aeródromo de Palmeira-Braga (Portugal)

Prezo: 140€ TDU/160€ resto da comunidade universitaria

Transporte: non incluído

Horario: confirmados previamente pola empresa colaboradora

 

MARCHA NÓRDICA 

Entidade colaboradora: Marcha Nórdica Galicia

Datas: 24 de marzo / Límite de inscrición 15 de marzo
25 de marzol / Límite de inscrición 15 de marzo

Lugar: campus de Ourense e Pontevedra

Prezo: 14€ TDU/17€ resto da comunidade universitaria

Transporte: non incluído

Horario: ás 10h e terá unha duración de 2h

Que é a Marcha Nórdica?

A Marcha Nórdica (Nordic Walking) é unha actividade física saudable que aporta importantes beneficios para a saúde, destacando principalmente as melloras a nivel postural e cardiovascular, estando presente nas distintas vertientes da actividade física; ocio, saúde (prevención e rehabilitación) e competición (competición específica de marcha nórdica).

Deriva do esquí de fondo e consiste en camiñar cuns bastóns específicos (diferentes aos bastóns de trekking) e cunha técnica propia, impulsándonos sobre os bastóns para avanzar en cada paso de maneira coordinada.

Esta actividade apta para a gran maioría da población independientemente da idade ou do tipo de condición física.

 

 

PARAPENTE  

Datas: 14 ou 15 de abril / Límite de inscrición 4 de abril

28 ou 29 de abril / Límite de inscrición 18 de abril 

Lugar: Santa María de Oia

Prezo: 37€ TDU/ 46€ resto da comunidade universitaria  

Transporte: non incluído  

Horario: será confirmado previamente pola entidade colaboradora (Club Nortada)

 

 

PONTISMO

Datas: 7 de abril / Límite de inscrición 22 de marzo

 28 de abril / Límite de inscricións 17 de abril  

Lugar: Ponte sobre o río Miño (Arbo)  

Prezo: 14€ TDU/ 17€ resto da comunidade universitaria  

Transporte:microbús Autocares Rías Baixas que sairá ás 9.30 de Nakasa Interiorismo na Praza de Galicia de Pontevedra e ás 10.00 da antiga reitoría da rúa Areal de Vigo. Non hai transporte dende Ourense

Horario: comezará ás 11:00. A actividade durará 3h.  

 

 

Folleto Delecer 2018

 

English translation:

 

The Delecer programme is already here, with amazing activities like paragliding, bungee jumping, nordic walking, and the novelty of this year, skydiving!

People belonging to the university community can make the registration through DEPORXEST.

 

SKYDIVING/ The novelty of this year

Collaborating entity: Paraclub Galsur

Date: 21 April / Deadline for registration 6 April

22 April / Deadline for registration 6 April

Place: Aeródromo de Palmeira-Braga (Portugal)

Price: 140€ TDU/160€ university community

Transport: not included

Time: will be fixed previously by the collaborating entity

 

NORDIC WALKING/ 

Collaborating entity: Marcha Nórdica Galicia

Date: 24 March / Deadline for registration 15 March

25 March / Deadline for registration 15 March

Place: Pontevedra and Ourense Campus

Price: 14€ TDU/17€ university community

Transport: not included

Time: at 10:00h and the activity will take 2 hours

 

 What is Nordic walking?

Nordic walking is a physical healthy activity that provides real benefits to our health, from which we can highlight postural and cardiovascular improvements. It is present in different modalities of physical activities, leisure, health (prevention and rehabilitation) and competition (specific Nordic Walking competition). It comes from cross-country skiing and it consists in walking with special canes (different from trekking canes) and with a specific technic, propelling us with the canes in order to advance in a coordinate way. This activity fits with all people regardless of the age or physical condition.

 

PARAGLIDING

Date: 14 or 15 April / Deadline for registration 4 April

28 or 29 April / Deadline for registration 18 April

Place: Santa María de Oia

Price: 37€ TDU/ 46€ university community

Transport: non included

Time: will be fixed previously by the collaborating entity (Club Nortada)

 

BUNGEE JUMPING

Date: 7 April / Deadline for registration 22 Marchl

28 April / Deadline for registration 17 April

Place: Bridge over the Miño river

Price: 14€ TDU/ 17€ university community

Transport: There will be buses departing at 9:30h from Nakasa interiorismo in plaza de Galicia in Pontevedra and at 10:00h from the former rectory in Areal street in Vigo. There will not be transport departing from Ourense. 

Time: 11:00h. The activity will take 3h.

 

Marcha Nórdica