Programa Delecer 2017: actividades no medio natural / Delecer programme 2017: natural environment activities

Xa está aquí o programa Delecer deste ano, con fantásticas actividades como parapente, pontismo, e gran novidade de este ano, marcha nórdica!

 

As persoas pertencentes á comunidade universitaria poderanse inscribir a través da plataforma DEPORXEST.

 

MARCHA NÓRDICA / A gran novidade deste ano

Entidade colaboradora: Marcha Nórdica Galicia

Datas: 23 de abril / Límite de inscrición 13 de abril
30 de abril / Límite de inscrición 20 de abril

Lugar: campus de Ourense e Pontevedra

Prezo: 14€ TDU/17€ resto da comunidade universitaria

Transporte: non incluído

Horario: ás 10h e terá unha duración de 2h

 

Que é a Marcha Nórdica?

A Marcha Nórdica (Nordic Walking) é unha actividade física saudable que aporta importantes beneficios para a saúde, destacando principalmente as melloras a nivel postural e cardiovascular, estando presente nas distintas vertientes da actividade física; ocio, saúde (prevención e rehabilitación) e competición (competición específica de marcha nórdica).

Deriva do esquí de fondo e consiste en camiñar cuns bastóns específicos (diferentes aos bastóns de trekking) e cunha técnica propia, impulsándonos sobre os bastóns para avanzar en cada paso de maneira coordinada.

Esta actividade apta para a gran maioría da población independientemente da idade ou do tipo de condición física.

 

 

PARAPENTE  

Datas: 6 ou 7 de maio / Límite de inscrición 25 de abril

13 ou 14 de maio / Límite de inscrición 3 de maio  

Lugar: Santa María de Oia

Prezo: 37€ TDU/ 46€ resto da comunidade universitaria  

Transporte: non incluído  

Horario: será confirmado previamente pola entidade colaboradora (Club Nortada)

 

 

PONTISMO

Datas: 29 de abril / Límite de inscrición 18 de abril

 20 de abril / Límite de inscricións 8 de abril  

Lugar: Ponte sobre o río Miño (Arbo)  

Prezo: 14€ TDU/ 17€ resto da comunidade universitaria  

Transporte: autobuses que sairán ás 9:30 de Nakasa interiorismo na praza de Galicia en Pontevedra e ás 10:00 da antiga reitoría da rúa Areal de Vigo. Non hai transporte dende Ourense

Horario: comezará ás 11:00. A actividade durará 3h.  

 

 

 Folleto Delecer_DEF

 

English translation:

 

The Delecer programme is already here, with amazing activities like paragliding, bungee jumping and the great novelty of this year, Nordic walking!

People belonging to the university community can make the registration through DEPORXEST.

 

NORDIC WALKING/ The great novelty of this year

Collaborating entity: Marcha Nórdica Galicia

Date: 23 April / Deadline for registration 13 April

30 April / Deadline for registration 30 April

Place: Pontevedra and Ourense Campus

Price: 14€ TDU/17€ university community

Transport: not included

Time: at 10:00h and the activity will take 2 hours

 

What is Nordic walking?

Nordic walking is a physical healthy activity that provides real benefits to our health, from which we can highlight postural and cardiovascular improvements. It is present in different modalities of physical activities, leisure, health (prevention and rehabilitation) and competition (specific Nordic Walking competition). It comes from cross-country skiing and it consists in walking with special canes (different from trekking canes) and with a specific technic, propelling us with the canes in order to advance in a coordinate way. This activity fits with all people regardless of the age or physical condition.

 

PARAGLIDING

Date: 6 or 7 May / Deadline for registration 25 April

13 or 14 May / Deadline for registration 3 May

Place: Santa María de Oia

Price: 37€ TDU/ 46€ university community

Transport: non included

Time: will be fixed previously by the collaborating entity (Club Nortada)

 

 BUNGEE JUMPING

Date: 29 April / Deadline for registration 18 April

20 April / Deadline for registration 8 April

Place: Bridge over the Miño river

Price: 14€ TDU/ 17€ university community

Transport: There will be buses departing at 9:30h from Nakasa interiorismo in plaza de Galicia in Pontevedra and at 10:00h from the former rectory in Areal street in Vigo. There will not be transport departing from Ourense. 

Time: 11:00h. The activity will take 3h.

 

Marcha Nórdica