Programa de Actividades Deportivas / Sport Activity Program

O programa de actividades da Área de Benestar, Saúde e Deporte para o curso 2016-2017 continúa na liña da orientación cara a actividades físicas saudables, o deporte para todos e todas e o exercicio físico como fonte de diversión e de gozo do tempo de lecer. 

 

The Wellbeing, Health and Sport Deparment activity program for the academic year 2016-2017 continues to follow its goal of providing healthy physical activities, sport for everyone and physical exercice as a source of fun and enjoyment. Please scroll down for the english translation.

 

 

QUE IDES A ATOPAR NOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ACTIVIDADES? 

 

CAMPUS DE OURENSE:

 

 • Uso puntual das instalacións da Área de Benestar, Saúde e Deporte (pista polideportiva cuberta, pistas de squash, sala cardio - fitness, área de tenis de mesa, pista de tenis, pista de atletismo e campo de herba sintética para a práctica do fútbol/rugbi) e das instalacións do CDU-AQA Ourense (piscina, sala cardio - fitness e sala de actividades dirixidas).

 

 • Tarxetas-abono do Área de Benestar, Saúde e Deporte (Abono Atletismo, Tarxeta Deportiva Universitaria e Tarxeta Ponte en Forma) e do CDU-AQA Ourense (Abono matinal e Abono completo).

 

 • Actividades de fitness gratuítas para persoas aboadas: ciclo indoor, aerojump - GAP, Power Dumbell, hipopresivos e Boot Camp.

 

 • Escolas Deportivas de pilates, ioga, xadrez, danza oriental, tai chi, aeróbic, defensa persoal, salsa bachata, street dance, ritmos latinos, natación, pádel, aquagym, squash, voleibol, rugbi, balonmán, tenis, entre outras. 

 

 • Posibilidade de acceso aos segintes Centros Deportivos Abertos asociados a Área de Benestar, Saúde e Deporte: Ximnasio Sabrosura e Ximnasio Saraiba.

 

 • Deportes federados: baloncesto e xadrez.

 


CAMPUS DE PONTEVEDRA:

 

 • Uso puntual das instalacións da Área de Benestar, Saúde e Deporte (sala cardio - fitness, pista polideportiva e área de tenis de mesa).

 

 • Tarxetas-abono da Área de Benestar, Saúde e Deporte (Abono Atletismo, Tarxeta Deportiva Universitaria e Tarxeta Ponte en Forma).

 

 • Actividades de fitness gratuítas para persoas aboadas: pilates, HIIT, ciclo indoor, GAP - stretching.

 

 • Posibilidade de acceso aos segintes Centros Deportivos Abertos asociados á Área de Benestar, Saúde e Deporte: Centro Budo, Ximnasio Ardeas, C.D. Rías do Sur e Ximnasio Campolongo.

 

 

CAMPUS DE VIGO:

 

 • Uso puntual das instalacións da Área de Benestar, Saúde e Deporte (sala de actividades dirixidas, sala de xadrez. pista polideportiva cuberta, área de tenis de mesa, rocódromo, sala cardio -fitness, pistas de tenis, campo de céspede sintético, campo de herba natural, pista de atletismo e pista de footing) e das instalacións do SOOM CDU Vigo (piscina, sala cardio - fitness, sala de actividades dirixidas e pistas de squash).

 

 • Tarxetas-abono da Área de Benestar, Saúde e Deporte (Abono Atletismo, Tarxeta Deportiva Universitaria e Tarxeta Ponte en Forma), ou do SOOM CDU Vigo (Abono matinal e Abono completo).

 

 • Actividades de fitness gratuítas para persoas aboadas: abdominais express, running saudable, estiramentos, circuit training, adestramento en suspensión,...

 

 • Escolas Deportivas de xadrez, ioga, tenis, natación, meditación, ximnasia acrobática e bailes.

 

 • Posibilidade de acceso aos seguintes Centros Deportivos Abertos asociados á Área de Benestar, Saúde e Deporte: Vigoentrena, CD Lanzalía, CD Coliseum,  Ximnasio C. Simón, Budo Aqua Sport, Ximnasio Kiap, Ximnasio Escola Vigo e Ximnasio Tao. 

 

 • Deportes federados: atletismo, orientación, tenis e xadrez.

 

E ademais......

 

E, se para ti aínda non é suficiente, en breve poderás consultar tamén a información sobre o programa de Rutas Culturais, as Ligas Universitarias, as competicións interuniversitarias, os programas Augaventura ou Delecer, os servizos de medicina deportiva e fisioterapia, o Trofeo Universidade de Vigo de Carreiras de Orientación ou a XI edición da carreira HappyGoRunning.

 

 

ENGLISH TRANSLATION:

 

 

WHAT CAN YOU FIND IN THE DIFFERENT ACTIVITY PROGRAMS? 

 

OURENSE CAMPUS:

 

 • Timely use off of the Wellbeing, Health and Sports Deparment facilities (indoor sports centre, squash courts, cardio-fitness room, table tennis area, tennis courts, athletic tracks and synthetic grass pitch for football/rugby practice) and Ourense university sports facilities (swimming pool, cardio-fitness room and supervised activities).

 

 • Subscription-cards to the Wellbeing, Health and Sports Department (athletics subscription, University Sports Card and Get Fit Card) and from CDU-AQA Ourense (morning subscription and complete subscription).

 

 • Free fitness activities for subscribers: indoor cycle, aerojump, GAP, Power Dumbell, ABS and Boot Camp.

 

 •   Sport Schools of pilates, yoga, chess, oriental dance, tai chi, aerobics, self-defence, salsa bachata, street dance, Latin dance, swimming, paddle, aquagym, squash, volleyball, rugby, handball, tennis among others.

 

 • The possibility of accessing to the followings Opened Sport Centres associated with the Wellbeing, Health and Sport Department: Sabrosura Gymnasium and Saraiba Gymnasium.

 

 • Federated sports: basketball and chess.

 

 

PONTEVEDRA CAMPUS:

 

 • Timely use of the Wellbeing, Health and Sports Department facilities (Cardio-fitness room, sports hall and table tenis area).

 

 • Subscription-cards to the Wellbeing, Health and Sports Department (athletics University Sports Card and Get Fit Card).

 

 • Free fitness activities for subscribers: pilates, HIIT, indoor cycle, GAP – stretching

 

 • The possibility of accessing to the following Opened Sports Centres associated with the Wellbeing, Health and Sport Department: Centro Budo, Ximnasio Ardeas, Rías do Sur Sports Centre and Ximnasio Campolongo.

 

 

VIGO CAMPUS:

 

 • Timely use of the Wellbeing, Health and Sport Deparment facilities (Supervised activities room, chess room, indoor sports hall, table tennis area, climbing wall, cardio-fitness room, tennis courts, synthetic grass pitch, natural grass pitch, athletics and running tracks) and the Vigo university sports facilities (swimming pool, cardio-fitness room, directed activities room and squash courts).

 

 • Subscription-cards to the Wellbeing, Health and Sports Department (athletics subscription, University Sports Card and Get Fit Card) or to the SOOM CDU Vigo (morning subscription or complete subscription).

 

 • Free fitness activities for subscribers: ABS express, healthy running, stretching, circuit training, suspension training…

 

 • Sport Schools of chess, yoga, tennis, swimming, meditation, acrobatic gymnastics and dancing.

 

 • The possibility of accessing to the following Opened Sports Centres associated with the Wellbeing, Health and Sport Department: Vigoentrena, Centro Deportivo Lanzalía, Centro Deportivo Coliseum, Ximnasio C.Simón, Budo Aqua Sport, Ximnasio Kiap, Ximnasio Escola Vigo and Ximnaiso Tao.

 

 • Federated sports: Athletics, orienteering, tennis and chess.

 

 

In addition…

 

If all this is not enough for you, you could soon check also the information about the Cultural Routes program, the University Leagues, the interuniversity competitions, the Augaventura or Delecer programs, the sports medicine services and physiotherapy, the University of Vigo Award of Orientation Runnings or the XI edition of the HappyGoRunning race.

 

 

Programas de Actividades Deportivas 2016-2017
Memorias de actividades